Magdalena_Urbanova

Smalt nebo email?

Při svých kurzech i aktivitách spojených se smaltem poměrně často narážím na to, že základní definice i větší povědomí o této technice není všeobecně rozšířené. Dlouhodobě se snažím informovanost o smaltu i jeho bohaté historii šířit a propagovat. V tomto článku bych ráda stručně shrnula odpovědi na nejzákladnější otázky, se kterými se setkávám nejčastěji.

Co je to základní princip smaltování?

Natavování skloviny na podkladový kovový plech za vysokých teplot.

Jaký je rozdíl mezi slovem smaltem a email?

Tato dvě slova jsou v češtině používána téměř jako synonyma. Termín email popisuje většinou jen tradiční umělecko-řemeslné použití skloviny na zlatě, stříbře, mědi, případně bronzu a tombaku. V tomto případě je běžné i použití slova smalt pro totéž.Pro materiál používaný v průmyslu od 19. století se obvykle používá jen slovo smalt a jako podkladový kov slouží ocelový plech, případně litina.Pozor na to, že v češtině se poměrně často setkáme s použitím slova smalt nebo email i pro barvy, které s natavenou sklovinou na kovu nemají nic společného!

Jak vysoké jsou teploty vypalování a jak dlouho trvá pálení?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Záleží na druhu smaltu, kovu, na síle plechu, na efektu, který chceme použít, na velikosti vypalovaného předmětu, na tom o kolikáté pálení se jedná, na technice… Častá odpověď: „2 minuty na 840 ºC“ u smaltu na mědi je orientační, může to být více i méně.

Vypaluje se smalt opakovaně?

Ano, některé náročnější věci mohou jít do pece i více jak desetkrát.

V čem se smalt vypaluje?

Vypaluje se nejčastěji v pecích, ideálně elektrických s termostatem. S větší opatrností lze použít i hořák, který mají zlatníci k žíhání a pájení. Doporučuji tuto pec ing. Zdeňka Svobody vyrobenou přímo pro emailéry. Na jejím vývoji jsem se svými radami podílela.

Jde na smalt použít pec na keramiku?

Obvykle nejsou keramické pece na smalt použitelné. Pec musí být stavěná na časté otevírání dveří a prudkou změnu teplot. Na rozdíl od keramiky se pálí jen dvě minuty smalt se hned vyndává ven. Pec tedy musí snést mnoho desítek otevírání dveří v jednom dni.

Jaké kovy se nejčastěji smaltují?

Měď, zlato, stříbro a ocel.

Vypadají barvy na rozdílných kovu jinak a chovají se jinak?

Ano, rozdíly jsou značné. Smalty jednak „přičítají“ barvu podkladového kovu a i chemicko-fyzikální reakce stejné barvy s různými kovy se liší.

Jak dlouho trvá se smaltování naučit?

Dlouho. I po téměř třiceti letech se smalt učím. Jeden člověk nikdy neobsáhne všechny techniky. Ideální je vybrat si jen jednu až tři techniky a těm se věnovat a zdokonalovat.

Mění smalt opakovaným pálením barevnost?

Velmi často.Jaké jsou druhy smaltu?Šperkařské smalty se dělí na opakní (neprůsvitné), transparentní (průhledné, ale často barevně zabarvené), opálové (mléčně měňavé, částečně translucidní). Technické smaltu používané v průmyslu mají mnohem méně barev, nejsou tak jasné, lesklé a nemívají transparentní a opálové odstíny.

Kde u nás koupíme smalty?

Šperkařské i technické najdete u firmy Prosmalt.

Technické smalty prodávají firmy Mefrit a Crhák.

Jak dlouhou má smalt historii?

Tato tradiční technika má za sebou bohatou, 3000 let dlouhou historii. Více o ní se dozvíte zde.

Jaké jsou nejznámější historické techniky emailu?

  • Émail cloisonné (přihrátkový email)
  • émail champlevé (jamkový email)
  • émail plique-á-jour (vitrážní email)
  • malovaný (limogeský email)
  • emailová miniatura (malba na email)
  • émail en ronde bosse (email na oblé jádro)
  • émail en basse taille (transparentní
  • email na rytém nebo plastickém podkladě)
  • gilošovaný email (transparentní email na strojově rytém základu)
  • grisaille (bílo šedý malovaný email na tmavém základu)

Poznámka: výrazy pocházející z francouzštiny se dodnes používají pro jednotlivé techniky celosvětově. Některé techniky mají i český název. Více se dozvíte zde.

Jaké jsou nejvýznamnější historické emaily u nás?

Relikviář sv. Maura, Závišův kříž, Renesanční žezlo a jablko z korunovačních klenotů. 

Tags: No tags

Comments are closed.