Podmínky GDPR sem

Ochrana osobních údajů a používání cookies

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlížením webových stránek www.magdalenaurbanova.cz, objednáním nabízených produktů či služeb nebo přihlášením k odběru obchodních sdělení (newsletterů) nám umožňujete využívat vaše osobní údaje.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2106 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je společnost Magdalena Urbanová, se sídlem Pohořelec 26, Praha 1, 118 00, IČO 61028983, Fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona (dále jen Správce).
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Osobními údaji se rozumí:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • elektronický kontakt
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • telefonický kontakt
 • a další údaje, které získáváme tím, že používáte naše služby či sociální sítě

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů, doba uchování údajů

 1. Údaje jsou zpracovávány pro potřeby plnění poskytovaných služeb (splnění objednávky – zaslání objednaného zboží či dalších služeb)
 2. Pro marketingové účely a plnění marketingových aktivit
 3. Pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) o zboží či službách.
 4. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a vámi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Zpracování osobních údajů

 1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj vyslovený souhlas s výše uvedeným zpracováním.
 2. Zpracování osobních údajů provádí Správce. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:
  • Doručovací společnost jako např. Česká Pošta, DPD atd…
  • Poskytovatelé zajišťující provoz webových stránek jako např. společnost Forpsi poskytující hosting https://www.forpsi.com/agreements/ochrana_os_udaju_cz_obecna.aspx/

  • Mailchimp zajišťující rozesílání newsletterů.

  • Služby Google Analytics, Google Adwords, Sklik, které zazanamenávají cookies a použití webových stránek

  • A další poskytovatelé marketingových a účetních služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoli odvolat a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu magdalenaurbanova@email.cz

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány a zažádat si o kopii těchto údajů

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

 • požadovat výmaz těchto osobních údajů či zastavení jejich zpracování emailem na adresu: magdalenaurbanova@email.cz

 • právo podat stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení práva na ochranu osobních údajů

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2019.

 

COOKIES

Tyto webové stránky používají cookies a další analytické nástroje jako Google Analytics, Sklik, Facebook Pixel atd. pro zajištění svého správného fungování a pro neustále zlepšování jejich provozu.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 1. Cookies“ jsou zde nastaveny za účelem:
  • správného fungování webových stránek a zlepšování jejich uživatelské přívětivosti, bezpečnosti a rychlosti
  • měření návštěvnosti webových stránek
  • vytváření statistik návštěvnosti webových stránek a pohybu návštěvníků po webu a celkového používání stránek
  • umožňují zajišťovat a optimálně využívat všechny funkce daných internetových stránek.
 2. Sběr cookies je povolen na základě vašeho souhlasu. Uživatelé si mohou v nastavení svého prohlížeče nastavit ukládání cookies do svého zařízení. Toto nastavení je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů.
 3. Soubory cookies můžete kdykoli odmítnout tím, že zakážete jejich ukládání..
 4. Technické coockies jsou nezbytné pro fungování webu a zaručují jeho správné fungován
 5. Cookies pro statistiky webu jsou v anonymní podobě a neumožňují identifikaci jednotlivce.
 6. Cookies jsou shromažďovány a zpracovávány službou Sklik, Google Adwords a Google analytics. Více informací naleznete zde: Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs, Internet explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies, Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho, Edge https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy